Towarzystwo Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w zakresie obserwacji aktywności Słońca.

TOS działa nieprzerwanie od 1981 roku. Publikuje comiesięczne Komunikaty o aktywności Słońca oraz Współpracę Obserwatorów Słońca. Współpracuje z „Proximą”, „Astronomią” oraz „Vademecum Miłośnika Astronomii”.

TOS organizuje corocznie zloty obserwatorów i sympatyków, w czasie których prowadzone są obserwacje, szkolenia z metodyki obserwacji, pokazy Słońca, a także organizowane są spotkania o charakterze integracyjnym, zwiedzanie instytucji naukowych, oraz innych atrakcji turystycznych.

TOS to amatorska organizacja z tradycjami, jako jedyna w Polsce prowadząca nieprzerwanie od 35 lat wysokiej jakości monitoring aktywności Słońca.

Zapraszamy do współpracy!

Zarząd

KADENCJA NA LATA 2022-2025

Przewodniczący TOS
Piotr Urbański (Żychlin)

Sekretarz, z-ca Przwodniczącego TOS
Grzegorz Dałek (Żychlin)

Skarbnik TOS
Zbigniew Ziókowski (Żychlin)

Członek Zarządu
Adam Deredzikowski (Naruszewo)


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Joanna Derdzikowska (Naruszewo)

z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Paweł Madaliński (Łódź)STATUT TOS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz