Towarzystwo Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w zakresie obserwacji aktywności Słońca.

TOS działa nieprzerwanie od 1981 roku. Publikuje comiesięczne Komunikaty o aktywności Słońca oraz Współpracę Obserwatorów Słońca. Współpracuje z „Proximą”, „Astronomią” oraz „Vademecum Miłośnika Astronomii”.

TOS organizuje corocznie zloty obserwatorów i sympatyków, w czasie których prowadzone są obserwacje, szkolenia z metodyki obserwacji, pokazy Słońca, a także organizowane są spotkania o charakterze integracyjnym, zwiedzanie instytucji naukowych, oraz innych atrakcji turystycznych.

TOS to amatorska organizacja z tradycjami, jako jedyna w Polsce prowadząca nieprzerwanie od 35 lat wysokiej jakości monitoring aktywności Słońca.

Zapraszamy do współpracy!

Download


ROK 2020

WOS 01/20
ROK 2019

Komunikat 12/19
Komunikat 11/19
Komunikat 10/19
Komunikat 09/19
Komunikat 08/19
Komunikat 07/19
Komunikat 06/19
Komunikat 05/19
Komunikat 04/19
Komunikat 03/19
Komunikat 02/19
Komunikat 01/19

WOS 01/19

Sprawozdanie 2018


ROK 2018

Komunikat 12/18
Komunikat 11/18
Komunikat 10/18
Komunikat 09/18
Komunikat 08/18
Komunikat 07/18
Komunikat 06/18
Komunikat 05/18
Komunikat 04/18
Komunikat 03/18
Komunikat 02/18
Komunikat 01/18

WOS 01/18
Sprawozdanie 2017


ROK 2017

Komunikat 12/17
Komunikat 11/17
Komunikat 10/17
Komunikat 09/17
Komunikat 08/17
Komunikat 07/17
Komunikat 06/17
Komunikat 05/17
Komunikat 04/17
Komunikat 03/17
Komunikat 02/17
Komunikat 01/17

WOS 03/17

WOS 02/17
WOS 01/17

ROK 2016

Komunikat 12/16
Komunikat 11/16
Komunikat 10/16
Komunikat 09/16
Komunikat 08/16
Komunikat 07/16
Komunikat 06/16
Komunikat 05/16
Komunikat 04/16
Komunikat 03/16
Komunikat 02/16
Komunikat 01/16

Sprawozdanie 2016

WOS 02/16
WOS 01/16

ROK 2015

Komunikat 12/15
Komunikat 11/15
Komunikat 10/15
Komunikat 09/15
Komunikat 08/15
Komunikat 07/15
Komunikat 06/15
Komunikat 05/15
Komunikat 04/15
Komunikat 03/15
Komunikat 02/15
Komunikat 01/15

Sprawozdanie 2015

WOS 02/15

WOS 01/15

ROK 2014

Komunikat 12/14
Komunikat 11/14
Komunikat 10/14
Komunikat 09/14
Komunikat 08/14
Komunikat 07/14

Komunikat 06/14
Komunikat 05/14
Komunikat 04/14
Komunikat 03/14
Komunikat 02/14
Komunikat 01/14

Sprawozdanie 2014

WOS 03/14

WOS 02/14
WOS 01/14

ROK 2013

Komunikat 12/13
Komunikat 11/13
Komunikat 10/13
Komunikat 09/13
Komunikat 08/13

Komunikat 07/13
Komunikat 06/13

Komunikat 05/13
Komunikat 04/13
Komunikat 02/13
Komunikat 01/13

Sprawozdanie 2013

WOS 06/13
WOS 05/13
WOS 04/13
WOS 03/13
WOS 02/13
WOS 01/13

ROK 2012

Komunikat 12/12
Komunikat 11/12
Komunikat 10/12
Komunikat 09/12
Komunikat 08/12
Komunikat 07/12
Komunikat 06/12
Komunikat 05/12
Komunikat 04/12
Komunikat 03/12
Komunikat 02/12
Komunikat 01/12


Sprawozdanie 2012


WOS 04/12

WOS 03/12
WOS 02/12
WOS 01/12

ROK 2011

Komunikat 12/11
Komunikat 11/11
Komunikat 10/11
Komunikat 09/11
Komunikat 08/11
Komunikat 07/11
Komunikat 06/11
Komunikat 05/11
Komunikat 04/11
Komunikat 03/11
Komunikat 02/11
Komunikat 01/11

Sprawozdanie 2011

WOS 03/11
WOS 02/11
WOS 01/11

ROK 2010

Komunikat 12/10
Komunikat 11/10
Komunikat 10/10
Komunikat 09/10
Komunikat 08/10
Komunikat 07/10
Komunikat 06/10
Komunikat 05/10
Komunikat 04/10
Komunikat 03/10
Komunikat 02/10
Komunikat 01/10

Sprawozdanie 2010

WOS 03/10
WOS 02/10
WOS 01/10

ROK 2009

Komunikat 12/09
Komunikat 11/09
Komunikat 10/09
Komunikat 09/09
Komunikat 08/09
Komunikat 07/09
Komunikat 06/09
Komunikat 05/09
Komunikat 04/09
Komunikat 03/09
Komunikat 02/09
Komunikat 01/09

Sprawozdanie 2009

WOS 04/09
WOS 03/09
WOS 02/09
WOS 01/09


ROK 2008

Komunikat 12/08
Komunikat 11/08
Komunikat 10/08
Komunikat 09/08
Komunikat 08/08
Komunikat 07/08
Komunikat 06/08
Komunikat 05/08
Komunikat 04/08
Komunikat 03/08
Komunikat 02/08
Komunikat 01/08

Sprawozdanie 2008

WOS 04/2008
WOS 03/2008
WOS 02/2008
WOS 01/2008

ROK 2007

Komunikat 12/07
Komunikat 11/07
Komunikat 10/07
Komunikat 09/07
Komunikat 08/07
Komunikat 07/07
Komunikat 06/07
Komunikat 05/07
Komunikat 04/07
Komunikat 03/07
Komunikat 02/07
Komunikat 01/07