Towarzystwo Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w zakresie obserwacji aktywności Słońca.

TOS działa nieprzerwanie od 1981 roku. Publikuje comiesięczne Komunikaty o aktywności Słońca oraz Współpracę Obserwatorów Słońca. Współpracuje z „Proximą”, „Astronomią” oraz „Vademecum Miłośnika Astronomii”.

TOS organizuje corocznie zloty obserwatorów i sympatyków, w czasie których prowadzone są obserwacje, szkolenia z metodyki obserwacji, pokazy Słońca, a także organizowane są spotkania o charakterze integracyjnym, zwiedzanie instytucji naukowych, oraz innych atrakcji turystycznych.

TOS to amatorska organizacja z tradycjami, jako jedyna w Polsce prowadząca nieprzerwanie od 35 lat wysokiej jakości monitoring aktywności Słońca.

Zapraszamy do współpracy!

Linki

Polskie witryny

Sekcja Obserwacji Słońca PTMA - strona prezentująca wyniki obserwacji Słońca przez członków PTMA oraz przedstawiająca sposoby obserwacji naszej Gwiazdy dziennej.

Vademecum Miłośnika Astronomii - kwartalnik astronomiczny, w którym są publikowane komunikaty o stanie aktywności Słońca.

PROXIMA - biuletyn obserwatorów gwiazd zmiennych, w których publikowane są wyniki obserwacji TOS.


Strony obserwatorów Słońca

Antoniego Chrapka - Obserwatorium Astronomiczne im. Jana Heweliusza w Nehrybce

Krzysztofa Szatkowskiego - amatorskie obserwacje Słońca.

Krystyny Wirkus - strona domowa

Mariusza Chirowskiego - astronomia i astrofotografia amatorska

Piotra Wirkus - strona domowa


Zagraniczne strony 

AAS Solar Physics Division - Strona o fizyce Słońca.


Big Bear Solar Observatory - Strona Słonecznego Obserwatorium na Jeziorze Wielkiego Niedźwiedzia w Kalifornii. Jedno z najpiękniejszych miejsc dla codziennych wysokich jakości obserwacji Słońca. Znaleźć tu można obrazy Słońca w świetle białym, CaK, H -alpha, filmy, opis i dane o aktywnych rejonach na Słońcu.


Lockheed-Martin Solar and Astrophysics Laboratory - Lockheed-Martin Laboratorium słoneczno-astrofizyczne. Obrazy z słonecznego teleskopu rentgenowskiego, naukowe projekty, teoria słoneczna.


MLSO: Mauna Loa Solar Observatory Analysis Center at the High Altitude Observatory (HAO) in Boulder, Colorado - Strona słonecznego obserwatorium na Mauna Loa. Obrazy w H-alpha, koronograf, obrazy chromosfery, archiwum, filmy.


Mount Wilson Observatory 60-Foot Solar Tower - Wieżowe słoneczne obserwatorium na Mount Wilson.


SOHO: Solar and Heliospheric Observatory - Strona Słonecznego Satelity SOHO. Zbiór obrazów ze wszystkich instrumentów. Aktualne obrazy, filmy i inne.


Projekt Hinode - obraz Słońca z precyzyjnych instrumentów sondy Hinode.


Stanford Solar Center - Stanford Słoneczne Centrum. Dużo informacji o plamach słonecznych, obrazy Słońca, edukacja.


SpaceWeather.Com - codzienne raporty na temat słonecznej i geomagnetycznej aktywności oraz jej prognozy.